Tính xác thực


  • Bảo hành sản phẩm MD chỉ áp dụng cho các sản phẩm mua trực tiếp trên https://www.md-factor.com/.
  • Bảo hành của MD cho tất cả các sản phẩm làm đẹp của chúng tôi và đảm bảo hoàn tiền cho MD Nutri Hair, không áp dụng cho các sản phẩm được mua bởi các đại lý trái phép khác từ các cửa hàng và trang web khác.
  • Vui lòng báo cáo những người bán lại trái phép khác bằng liên hệ với chúng tôi.